joi, 14 noiembrie 2013

Petitie WWF - Salveaza raurile de munte

World Wide Fund for Nature (WWF) a pornit o campanie pentru salvarea raurilor de munte din Romania:
  • adresa campaniei si detalii:
http://www.raurileromaniei.ro/?utm_source=Newsletter__PaduriVirgine&utm_medium=gmail.com&utm_campaign=newsletter_120902

Microhidrocentralele produc energie verde?

In timp ce utilizarea de energie din surse regenerabile este promovata la nivelul Uniunii Europene, este cunoscut faptul ca infrastructurile hidrocentralelor produc efecte negative majore asupra ecosistemelor acvatice si asupra serviciilor pe care acestea le furnizeaza la nivel local si regional.
WWF nu considera drept conditie suficienta ca un anumit tip de producere a energiei sa nu genereze emisii de CO2 in atmosfera, pentru a putea fi catalogat drept „energie verde”, impactul asupra ecosistemelor trebuie sa fie luat in considerare in mod corespunzator.


Ce alternative exista?

Romania este una dintre tarile europene cu cea mai mare ineficienta energetica. De aceea WWF sustine drept solutie pe termen lung sprijinirea si promovarea eficientei energetice (in intreprinderi, infrastructura publica, inclusiv cladiri publice si cladiri rezidentiale), precum si promovarea mobilitatii urbane durabile si a masurilor de adaptare la schimbarile climatice. Toate aceste masuri trebuie sa ocupe un loc central in politicile de dezvoltare energetica a Romaniei.
Dintre sursele regenerabile de energie fac parte: energia eoliana (energia vantului), energia solara, hidroenergia (energia apelor curgatoare), energia mareelor (energia flux/refluxului marilor si oceanelor), energia geotermica (rezultata din caldura de adancime a pamantului) si energia de biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz). In privinta dezvoltarii acestor surse de energie regenerabila (care includ si hidroenergia), este foarte importanta amplasarea acestor infrastructuri sau, in cazul biomasei, a culturilor respective. Programele si proiectele de dezvoltare energetica trebuie sa fie incluse intr-un concept mai larg de dezvoltare durabila, fiind necesara evaluarea fiecarui tip de resursa regenerabila in functie de intregul impact asupra naturii si nu doar evaluand emisiile de carbon aferente producerii energiei, cu o atentie deosebita asupra impactului cumulativ.
In ceea ce priveste hidroenergia, WWF recomanda retehnologizarea centralelor vechi, deoarece are avantajul ca poate conduce nu numai la optimizarea capacitatii de productie (beneficiu economic), ci si la diminuarea impactului asupra ecosistemelor raurilor, daca se utilizeaza tehnologii imbunatatite de prevenire si reducere a impactului.

Ce solutii propune WWF?

1. Propunem planificarea corespunzatoare a constructiei de microhidrocentrale pentru intreg teritoriul Romaniei, care sa tina cont atat de interesele energetice, cat si de protectia mediului si nevoile comunitatilor locale.
2. Solicitam protejarea urgenta a raurilor aflate inca in stare naturala, cu stare ecologica buna si foarte buna, precum si a celor aflate in ariile naturale protejate. 13 650 Km de rauri din Romania se afla intr-o stare ce necesita un grad maxim de protectie, fiind propuse de WWF pentru categoria de excludere de la dezvoltarea de infrastructuri hidroenergetice. Acestea pot fi indentificate pe harta.
3. Promovam si incurajam protectia ecologica impotriva inundatiilor
Politica, economia si populatia trebuie sa colaboreze, pentru a obtine mai mult spatiu pentru rauri si pentru a scadea sau evita pagubele rezultate din inundatii.
Promovam necesitatea initiativelor la nivel national de imbunatatire a starii raurilor si a protectiei impotriva inundatiilor.
4. Solicitam modificarea legislatiei curente, pentru ca masurile de protectie a apelor noastre sa fie adoptate si implementate. Un punct important il reprezinta asigurarea implementarii in mod corespunzator a Directivei Cadru privind Apa, a Directivelor privind conservarea habitatelor naturale si a speciilor de fauna si flora salbatica si conservarea pasarilor salbatice, precum si a Directivei Inundatii. Pe plan national pledam pentru adaptarea planurilor de amenajare a teritoriului, a Planurilor de Management ale Bazinelor hidrografice precum si a legislatiei privind managementul apelor, protectia naturii, a pisciculturii si a silviculturii. Implementarea masurilor de reabilitare trebuie reglementate in legislatia privind managementul apelor, cat si in Planurile de Management ale Bazinelor Hidrografice.
5. Incurajam participarea populatiei la luarea deciziilor
Societatea civila este „proprietarul” apelor din Romania, de aceea trebuie sa constientizeze valoarea raurilor naturale de munte si sa actioneze in consecinta. Daca nu vom utiliza in mod responsabil apele dulci, riscam sa alunecam spre o reala criza a rezervelor noastre de apa potabila.
Semneaza petitia WWF si opreste pericolul de pe raurile de munte.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu